Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Nässjö Basket
DIN STAD, DITT LAG

Styrelsen 2018/2019
Ledamöter

Lars Svensson, ordf.

larssvan@hotmail.com


Ingrid Håkansson, vice ordf.

ingridehakansson@yahoo.se


Linda Hensvik, sekr.

linda.hensvik@utb.nassjo.se


Anna Håkansson Cantby, kassör

anna.hakansson.cantby@nassjobasket.se


 

Anna Giss, sponsor                                  

anna.giss@npp.se


Nicklas Antonsson

nicklas.antonsson@outlook.com


Suppleanter

Srdjan Damjanovic

Srdjan.damjanovic@nassjobasket.se


Sofi Fristedt                                               

sofi.fristedt@telia.com


Karolina Tapper

karropaul@outlook.com


Paul Tapper

karropaul@outlook.com


Revisorer

Elisabet Cassegård, aukt. Revisor         

elisabet@risabo.se


Håkan Josefsson,  revisor

hakan.josefsson@schenkerlogistics.se


Valberedningen

Malin Andersson

malin.andersson2@nassjo.se


Webbmaster

Roger Söderlund

annica-roger.soderlund@telia.com

 
ERBJUDANDE
Sponsorer