Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Nässjö Basket
DIN STAD, DITT LAG

NÄSSJÖ BASKET ARBETSPLAN för 2020/21

Föreningen är en ideell idrottsförening med drygt 400 aktiva medlemmar, varav ca 70 är seniorspelare och 350 ungdomsspelare.
• ALLA spelare, var och en efter sin förmåga skall genom råd, stöd, deltagande i träning och matcher ges möjlighet att utvecklas maximalt inom basketsporten.
• ALL herr/pojk- och dam/flickbasket skall utövas på lika villkor.
• God anda inom/mellan ALLA lag, samt en god träningsmiljö skall skapas och vidmakthållas.

MÅL SENIORSEKTIONEN

Herrar:
Herrar A spelar denna säsong i basketligan, med mål att nå minst semifinal kommande säsong.
Avtal kommer att skrivas med läkare och sjukgymnast för ligatruppen.
Herrar B och Högland kommer att spela division 2 Småland.
Mål att inom 3 år även ha ett herrlag i div 1.
Ett motionslag kommer att finnas i mån av träningstider, där främst tidigare spelare kommer att spela för att träffas och ha kul.
Ett lag med framförallt invandrarkillar ska finnas som framförallt träningsgrupp

Damer:
Damer A kommer att spela i division 2. Målsättningen är att fortsätta utveckla de talanger som finns i klubben och att avancera till div I inom 2 säsonger.
• Målet är att knyta minst en, helst 2 coacher/ledare till varje seniorlag.
• Spelaravtal ska skrivas med samtliga spelare i basketligan.
• Avtal ska skrivas med samtliga coacher/ledare för seniorlagen.
• Seniorlagens coacher ska delta vid coachmötena när så efterfrågas.
• Skapa förutsättningar för seniorlagen att träna minst 3 ggr per vecka i stor hall.
• Alla seniorspelare ska få möjlighet att genomgå, utbildning till domare, tränare och/eller sekretariatspersonal.
• Träningsställ (linne+byxa) ska finnas till samtliga spelare i representationslagen.
• Samtliga spelare i representationslagen bereds möjlighet till styrketräning i NAMK:s lokal. Denna möjlighet ska också utnyttjas som ett stort komplement till övrig träning. Coach och spelaransvar.
• Seniorlagen tar stort ansvar som matchfunktionärer vid klubbens ungdomsmatcher.
• Rekrytera spelare till representationslagen, så att målsättningarna kan uppnås. Helst 15 spelare per seniorlag.
• Samtliga ledare och representationslagsspelare ska delta vid Summer Camp.
• Samtliga seniorspelare och ledare ska informeras om Nässjö baskets policys angående miljö och om droger, samt ska följa dessa i möjligaste mån i alla sammanhang som är kopplade till Nässjö basket.
• Det ska tas fram profilkläder till samtliga i basketligatruppen, för att användas i samband med träning och match. Jacka, piké, uppvärmningsställ och hoodtröja.


MÅL UNGDOMSSEKTIONEN

• Ungdomssektionen ska bestå av en representant från varje ungdomslag.
• All träning sker i kamratlig miljö där alla visar hänsyn och tar ansvar.
• Alla spelare får möjligheten att lära sig basketens grunder och utvecklas utifrån sina förutsättningar.
• Alla lag har föräldramöte under september månad, där någon från ungdomssektionen och någon representant från styrelsen/sponsorsgruppen medverkar. Ungdomssektionen utforma en dagordning till föräldramötet. (Miljö, Drog Mobbing policy ska ingå)
• Lagen har en-två coacher, minst en lagförälder, en lotteriansvarig, en hemsidesansvarig(för egna laget), en ekonomiansvarig samt en representant till klubbens sponsorgrupp. Laget ansvarar för att skicka en lista med namn på de olika posterna till ungdomssektionen.
• Uppmuntra våra coacher till att medverka vid Regionträningslägren.
• Föräldrar till spelare deltar i lagens verksamhet samt ansvarar för sekretariatsuppgifter vid lagets hemmamatcher.
• Genomföra sekretariatsutbildning för föräldrar i september månad.
• Ge möjlighet till matchtillfälle för nybörjargrupperna minst 3ggr/säsong.
• Fylla på med nya lag till EB.
• Ta in nya hjälptränare till basketskolan och de yngre ungdomslagen varje år.
• Genomföra sektionsmöten och coachmöten 3ggr/säsong i september, december och mars.
• Riktade insatser för att rekrytera till yngre lag.
• Driva basketskolan där flickor och pojkar födda 2013-14 ska få möjlighet att prova/träna basket under lekfulla former.
• Genomföra sommarläger för barn födda 2008-2003.
• Påbörja arbetet med att ta fram en digital övningsbank som stöd till ungdomscoacherna.
• Ansvara för organisationen kring Final Four vid arrangemang i Nässjö.
• Ta fram en gemensam spelfilosofi.
• Våra ungdomsspelare från åk 7 ska hjälpa till som meddomare under EB.


MÅL UTBILDNING

• ALLA coacher har det första ansvaret för att spelare får utbildning i sekretariat och till domare.
• ALLA spelare i årskurs 8 skall genomgå sekretariatsprov och med godkänt resultat.
• De som har potential och vilja att döma i högre serier ska ges möjlighet till domarutbildning.
• Föräldrar skall ges möjlighet till sekretariatsutbildning precis som spelarna.
• Kurser i ”Första hjälpen”, ”Idrottsskador”, ”Äta rätt”, ”Kost” och ”Mental träning” bör ges till alla i klubben som har intresse av ovanstående genom SISU.
• Under utbildningsansvariges ledning utveckla ledare och coacher inom klubben.
• Göra utbildningar med attraktiva och mer tillgängliga för klubbens medlemmar.
• Följa förbundets direktiv när det gäller utbildningsnivåer på coacher/spelare.

MÅL EKONOMI/SPONSOR

• Intäkter från sponsorer, New Body samt övrig lottförsäljning ska öka.
• Speaker tillsätts av respektive matcharrangemangsansvarig. Musik och DJ-ansvar har respektive lag.
• Målsättningen är att föreningen ska ha en anställd kansliansvarig på hel- eller halvtid, alt lösa bemanningen med ideella krafter.


NEWBODY

NewBody ska säljas vid ett tillfälle under säsongen, augusti/september. Lagen (yngsta födda 2006) ska i genomsnitt sälja minst 5 paket/spelare. Provision utgår med 20 kr/paket och provisionen avseende de första 5 sålda paketen/spelare går till lagkassan och därutöver är provisionen personlig.
Newbody kryddor ska säljas vid ett tillfälle, mars, se ovan! Provision utgår med 15 kr/paket, villkor se ovan.
Möjlighet till friköp genom inbetalning med 300 kr till klubbens plusgirokonto i samband med inbetalning av medlemsavgiften. Ansvarig: Roger Söderlund


LOTTERIER

Möjlighet till lotteri ska undersökas med Galleri Loket, ansvarig Patrik Höök.
Vid julskyltningssöndagen ska klubben ha minst två lotteristånd på stan.
Gräsroten och Sponsorshuset – informera vid föräldramöten för att öka denna provision.
Halva Potten vid ligamatcher – en gång i månaden har vi en ”storpott” där vi börjar sälja redan efter föregående ligamatch.


JULKALENDERN

Försäljning av Bingolottos Julkalender ska ligga på minst samma nivå. Julkalendrar fördelas framförallt på lag ner till åldersgrupp 2006. Ansvariga är Anna HC.


MATCHBLAD

Matchblad ska fortsatt delas ut gratis vid samtliga hemmamatcher i Basketligan.


SPONSORER

Besök och avslut med sponsorer ska vara genomförda senast 31 maj.
Målet är att rekrytera intresserade personer till Sponsorsgruppen.
Inför första hemmamatchen i Basketligan ska herrlaget synas på stan genom t ex spelarpresentation – förslagsvis om det blir av med ”Höstyra” i samarbete med Svensk Handel/Nässjö Köpmannaförening den 30 september.
Tackkort/tavlor till huvudsponsorer som är huvudsponsorer efter säsongens slut. Utöver detta också ett tackmail till samtliga sponsorer efter säsongen.
En eller två matcher under säsongen ska vara en så kallad ”Bjudmatch” och då ska sponsorsgruppen gå ut till ”icke-sponsorer” samt andra intresserade för att få in sponsring till denna specifika match.
Sponsorsgruppen och styrelsen ska under säsong ta möjlighet att knyta nya kontakter och bjuda in potentiella sponsorer till match/VIP-fika osv, för att etablera kontakt och visa upp föreningen.
Klubbens policy är att sponsring sker till föreningen som helhet men att det ska vara okej att kunna stötta och sponsra sitt ”eget” lag genom att ta omkostnader för laget för material eller dyl – men att material sedan vandrar vidare inom klubben, exempelvis spelställ eller liknande. Rapportering av lagsponsring ska alltid ske till sponsorsansvarig och är det tveksamheter avseende belopp eller inköp sker avstämning i styrelse.


MARKNADSFÖRING

Målet är att Infomail + sms ska skickas ut inför och efter ligamatch till samtliga sponsorer. Sponsorsgruppen ansvarar för att ska maillista. Annonsering i tidning, affärer, hemsida, närradio och radio Jönköping inför hemmamatcher. Utöver detta också information på infartstavlorna till Nässjö.
Matchreferat från samtliga lag ska finnas i tidningen och på hemsidan/facebook. Ansvariga är samtliga coacher tillsammans med kansliet.
”Händer i veckan” – i SmT, ska användas flitigt. Våra ungdomsmatcher ska finnas med och samtliga coacher tillsammans med kansliet är ansvariga för inrapportering. Utöver detta information om veckan på hemsida och facebook.
Hemsidan måste förbättras i uppdatering och ska uppfattas som levande och uppdaterad. Förslag är att samtliga coacher rapporterar måndagar till kansliet – inför och efter match exempelvis. Huvudansvarig för hemsidan ska utses och kansliet är sammanhållande i att rapportera vad som ska finnas på hemsidan.
Fasadflaggor/vimplar ska fortsätta spridas bland stadens butiker och sätta upp dessa i samband med matchdagar.
All information, brev etc. som skickas ut i föreningens namn ska vara enhetlig och proffsig, föreningens logga ska alltid finnas med.
Inför säsong ska lagfoto av ligalaget tas fram för att användas i samband med marknadsföring, matchprogram och liknande. Detta lagfoto kan också användas i samband med tack till sponsorer.


MATERIEL

Profilkläder tas fram för försäljning utefter önskemål, ansvarig Janne Frohm. Bilder och prisuppgifter tas fram och läggs ut på hemsidan.

 
ERBJUDANDE
Sponsorer